Biodanza met Monique Sajet

Promotiemiddelen

Facebookbeleid per 1 juli 2019

Met ingang van 1 juli 2019 is het aan iedereen die een actieve advertentie online heeft staan op de website www.djoj.nl toegestaan om Centrum Djoj medeorganisator te maken van zijn of haar evenement op Facebook. Gebruik daarvoor Centrum Djoj of Rob Wittkampf als genodigde(organisator) bij de aanmaak van je evenement. Na controle op deze voorwaarden, zetten wij je event ook online op de Facebook pagina van Centrum Djoj.

Aanpassingen Website

Naast dat het al mogelijk was om You Tube en Vimeo linken toe te voegen in je profiel is het ook mogelijk voor de meest gangbare social media ook de link te plaatsen in je profiel.
Gangbaar zijn: Facebookpagina/event, Linkedin profiel, Instagram account en Twitternaam.

Secret PDF

Onze ticket service is uitgebreid met een zogeheten Secret pdf. Dit Pdf kan alleen door de beheerder (rob@djoj.nl) worden toegevoegd en is bijv bedoeld bij activiteiten waarbij een bijlage(bijv. e-book) wordt meegestuurd bij boeking(bijv. cadeau bij boeking). Pdf’s die dienen ter informatie kan je zelf toevoegen via je account bij de betreffende activiteit.

Tip - Waarschuwing

Wij zien nog regelmatig activiteiten die geen gebruik maken van onze ticket service. Op zich respecteren wij dat…maar….vaak wordt er in de activiteit niet vermeld waar de klant kan boeken of de adverteerder vergeet de link naar zijn eigen ticket service aan te zetten. Klanten beginnen ons dan te bellen en te mailen. Dat is niet hoe het hoort. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurd zetten wij bij elke activiteit in het vervolg de onbetaalde ticketservice (alleen de inschrijvingsmogelijkheid) op AAN tenzij de adverteerder daartoe een uitdrukkelijk verzoek doet aan mij en bij zijn/haar activiteit duidelijk aangeeft waar dan wel geboekt kan worden of de link gebruikt waarvoor een veld beschikbaar is in de activiteit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondernemers, trainers en organisaties die bij Centrum Djoj ruimte huren, bieden wij verschillende mogelijkheden aan om hun activiteit onder de aandacht te brengen op de website en in de nieuwsbrief van Centrum Djoj:

Maak hier je persoonlijk profiel cq trainersaccount aan als je zalen hebt gehuurd bij Centrum Djoj en gebruik wilt maken van de promotiemiddelen.

Alle genoemde bedragen hierna zijn incl. 9% BTW.

Prijs per websiteadvertentie voor één activiteit  in één categorie  met een looptijd van;

 •   1 maand      €   20,-
 •   3 maanden  €   45,-  
 •   6 maanden  €   65,-             
 • 12 maanden  € 120,-

Onder dezelfde voorwaarden is het sinds kort ook mogelijk te adverteren voor reizen.

Persoonlijk profiel cq trainersaccount gekoppeld aan activiteit is gratis.

Deelname aan de Open Dag(en) van Centrum Djoj, welke 2 x per jaar worden gehouden, is voor adverteerders, met een actieve advertentie, geheel gratis. Lees de voorwaarden voor deelname goed door op het aanvraagformulier, welke je kan vinden, als je bent ingelogd op je account, in de rechterkolom.

Inhoud persoonlijk profiel cq trainersaccount;

 • Eén persoonlijk profiel cq trainersaccount op onze website, met 1 profielfoto of logo waarin de organisatie en/of de trainer zichzelf kunnen introduceren.
 • Voor elke activiteit op de website een pagina met beschrijving activiteit, foto/logo, data, PDF formulier en mogelijkheid voor You Tube en Vimeo link. Na het aanmaken van een websiteadvertentie bij de activiteit, met toevoeging van data, volgt automatische opname in de actuele agenda van Centrum Djoj.
 • Opname van je activiteit op regelniveau in de maandelijkse nieuwsbrief Centrum Djoj (alleen als je data aan (actieve) advertentie hebt toegevoegd).
 • Het plaatsen van de folder van de (actieve) activiteit op de promotiewand in Centrum Djoj (max 1 per organisatie, gedurende de looptijd van de websiteadvertentie)
 • Gratis deelname aan de open dag(en) (2 x per jaar)

Programmakrant per editie (2 edities per jaar in voor- en najaar);

 • Agenda-item A: max. 12 regels (voorheen 1/2 pagina): € 55,-
 • Agenda-item B: max. 30 regels (voorheen 1/1 pagina): € 95,-
 • Agenda-item C: max. 60 regels (voorheen 2 pagina's): € 180,-

(De 12, 30,60 regels staat niet gelijk aan het aantal regels in de advertentie, maar zijn systeemregels om de begrenzing in onze website te duiden. Het werkelijk aantal regels in de advertentie hangt samen met de informatie die wij uit het systeem halen inzake N.A.W., websiteadres, e-mailadres, telefoonnummer, prijzen en data.)

U kunt de advertentie online opgeven via uw account op www.djoj.nl. Bekijk hier een voorbeeld van de nieuwe programmakrant (kleine wijzigingen voorbehouden). Voor advertentievoorwaarden klik hier!

Onder dezelfde voorwaarden is het sinds kort ook mogelijk te adverteren voor reizen.

Log hier in op de website!

Alle vragen over promotiemiddelen SVP mailen naar pr@djoj.nl

Algemeen

 • Oplage ca. 4000, inclusief 1 profielfoto of logo.
 • Uitgave 2 x per jaar
 • Distributie via internet (digitale verspreiding)
 • Verkrijgbaar in Centrum Djoj en op de verschillende distributiepunten in Rotterdam en omstreken.
 • Beschikbaar voor verspreiding in eigen werkgebied en digitaal online.

Advertenties en/of advertorial op (zwarte)nieuwsbalk en/of in de nieuwsbrief

Bij Centrum Djoj is het mogelijk om je activiteit voor een periode van telkens 1 maand, voorafgaand aan je activiteit op de website van Centrum Djoj te promoten.

Tarief als advertorial in de nieuwsbrief (éénmalig) en op de (zwarte)nieuwsbalk(doorlopend);

 • € 95,- voor 1700 karakters, maximaal 1 maand

Tarief voor uitsluitend advertorial in onze nieuwsbrief (éénmalig);

 • € 80,- voor 1700 karakters, maximaal 1 maand

Opgaveformulier voor (zwarte)nieuwsbalk en advertorial in nieuwsbrief vind u via de link in de rechterkolom van uw account, nadat u als trainer/zaalhuurder bent ingelogd. Dus log eerst in!! De aanmelding en betaling(via het eigen account door aanschaf van betreffende advertentie) dient voor de 18e van de maand bij onze binnen te zijn. Formulieren die na die datum binnenkomen worden verwerkt voor publicatie in de maand daarop.De verzenddatum van de nieuwsbrief ligt op of rond de 20e van de maand.

Voorwaarden voor gebruik nieuwsbalk en advertenties in nieuwsbrief

Je hebt een betaalde, nog actieve websiteadvertentie en activiteitenvermelding op de Centrum Djoj website staan gedurende de looptijd van je promotie via de nieuwsbalk en advertenties/advertorial in de nieuwsbrief.

Factuur / betaling

 • Alle hiervoor genoemde prijzen zijn incl. 9% btw en kunnen uitsluitend worden betaald via iDeal.
 • U logt eerst in op uw account (rechtsboven op deze website onder inloggen) en kiest in de betreffende activiteit op Advertenties. U maakt daarna in het tabblad advertenties een keuze voor het type advertentie.
 • U verricht de betaling online middels iDeal en u stuurt de advertentie op aan Centrum Djoj, via de link in de rechterkolom, in uw account (eerst even inloggen)
 • Na betaling van uw advertentie via iDeal ontvangt u een e-mail bevestiging met daarin een digitale factuur in PDF.
 • De looptijd van de advertentie kan niet worden onderbroken. 
 • Er kan nimmer sprake zijn van restitutie, nadat de transactie via iDeal is voltrokken.

Let op!

 • Logo en of foto voor website en de programmakrant moet minimaal 400 x 400 pixels zijn.
 • Mobiele nummers, aangebracht in het account, worden meegenomen in de publicatie van de programmakrant en de website. 
 • De programmakrant wordt verspreid in Rotterdam en omgeving, via de digitale snelweg en is als PDF beschikbaar op de website van Centrum Djoj.
 • I.v.m. doorplaatsen van activiteiten in andere media is het noodzakelijk dat de data van je activiteit minimaal vier tot zes maanden van te voren in de agenda van onze website staan.
 • Slechts een beperkt aantal workshops en trainingen kunnen worden doorgeplaatst in de uitgave van andere media w.o. sociale media. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Algemene voorwaarden voor gebruik promotiemiddelen. 

 • Je kunt maximaal één account op jouw (bedrijfs)naam openen.
 • Voor elke activiteit dien je een afzonderlijke websiteadvertentie en waar nodig een advertentie voor de programmakrant aan te maken.
 • Activiteiten verschijnen pas in de (actuele online)agenda nadat de data daartoe in het betreffende veld van je activiteit zijn ingevuld en de website advertentie is goedgekeurd.
 • Het is niet toegestaan op andere plaatsen data of financiële informatie te plaatsen, nog in je persoonlijke profiel noch in de (omschrijving van de) activiteit.
 • Het is niet toegestaan om reclame te maken voor activiteiten buiten Centrum Djoj op de website en in de programmakrant van Centrum Djoj.
 • Alle Hyperlinks dienen herleidbaar te zijn naar een advertentie op de website van Centrum Djoj.
 • Uitsluitend (actieve)zaalhuurders kunnen gebruik maken van de promotiemiddelen op de website van Centrum Djoj.
 • Een (actieve)zaalhuurder is de gebruiker van het  persoonlijk profiel cq trainersaccount op www.djoj.nl die voorkomt in het ruimte reserveringssysteem van Centrum Djoj en die een actieve websiteadvertentie online heeft staan.
 • De websiteadvertentie dient data te bevatten die voorkomen in het reserveringssysteem van de zalen van Centrum Djoj, tenzij men uitsluitend via afspraak werkt. Als dan staat de activiteit "Op Afspraak".
 • Het afnemen van een advertentie in de Centrum Djoj programmakrant is alleen mogelijk indien er tevens een activiteit met bijbehorende data en websiteadvertentie op de Centrum Djoj website actief is, bij opgave/aanmelden van de advertentie en gedurende de looptijd van de advertentie in de programmakrant.
 • Acitiviteiten - websiteadvertenties zonder data worden niet gepubliceerd in onze maandelijkse nieuwsbrief en niet doorgeplaatst in ander media.
 • Activiteiten - advertentie(s) die geen data bevatten worden na verloop van 14 dagen verwijderd en het account wordt (tijdelijk)opgeschort en/of on-hold gezet. De advertentieperiode wordt daarmee niet opgeschort.
 • Het persoonlijk profiel cq trainersaccount en bijbehorende advertenties worden na afloop van de advertentietermijn nog maximaal 28 dagen bewaard. Daarna dien je een nieuw account en activiteit aan te maken voor het plaatsen van je activiteit en de bijbehorende advertentie(s).
 • Adverteerder ziet zelf toe op het verstrijken van de advertentietermijn, ondanks dat Djoj je een herrinnerings e-mail stuurt, ruim voor het verstrijken van de advertentietermijn.
 • Centrum Djoj of enige andere website van Djoj BV, is nimmer aansprakelijk te houden voor het verlopen van de advertentietermijn.
 • Per organisatie - persoon is het aanmaken van één persoonlijk profiel cq trainersaccount mogelijk, ook als je een gezamenlijke activiteit wilt publiceren.
 • Let op, de data en tijd, foto en logo van de activiteit kan slechts bij één activiteit worden vermeld in één categorie. Wel kan de zelfde data met afwijkende tijden bij de advertentie vermeld worden.
 • Onder dezelfde voorwaarden is het sinds kort ook mogelijk te adverteren voor reizen.

Facebookbeleid per 1 juli 2019

Met ingang van 1 juli 2019 is het aan iedereen die een actieve advertentie online heeft staan op de website www.djoj.nl toegestaan om Centrum Djoj medeorganisator te maken van zijn of haar evenement op Facebook. Gebruik daarvoor Centrum Djoj of Rob Wittkampf als genodigde(organisator) bij de aanmaak van je evenement. Na controle op deze voorwaarden, zetten wij je event ook online op de Facebook pagina van Centrum Djoj.

Aanpassingen Website

Naast dat het al mogelijk was om You Tube en Vimeo linken toe te voegen in je profiel is het ook mogelijk voor de meest gangbare social media ook de link te plaatsen in je profiel.
Gangbaar zijn: Facebookpagina/event, Linkedin profiel, Instagram account en Twitternaam.

Secret PDF

Onze ticket service is uitgebreid met een zogeheten Secret pdf. Dit Pdf kan alleen door de beheerder (rob@djoj.nl) worden toegevoegd en is bijv bedoeld bij activiteiten waarbij een bijlage(bijv. e-book) wordt meegestuurd bij boeking(bijv. cadeau bij boeking). Pdf’s die dienen ter informatie kan je zelf toevoegen via je account bij de betreffende activiteit.

Tip - Waarschuwing

Wij zien nog regelmatig activiteiten die geen gebruik maken van onze ticket service. Op zich respecteren wij dat…maar….vaak wordt er in de activiteit niet vermeld waar de klant kan boeken of de adverteerder vergeet de link naar zijn eigen ticket service aan te zetten. Klanten beginnen ons dan te bellen en te mailen. Dat is niet hoe het hoort. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurd zetten wij bij elke activiteit in het vervolg de onbetaalde ticketservice (alleen de inschrijvingsmogelijkheid) op AAN tenzij de adverteerder daartoe een uitdrukkelijk verzoek doet aan mij en bij zijn/haar activiteit duidelijk aangeeft waar dan wel geboekt kan worden of de link gebruikt waarvoor een veld beschikbaar is in de activiteit.

Centrum Djoj, Djoj BV behoud zich het recht voor om aangeboden of reeds geplaatste advertenties zonder voorafgaande waarschuwing te verwijderen of te weigeren indien zij niet (meer)aan bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden voldoen en/of niet naar behoren zijn ingevuld.

Voor ondersteuning en advies bij het plaatsen van advertentie(s) op die of andere websites van Djoj BV kun je een beroep doen op onze (betaalde) helpdesk. Het eerste uur is voor adverteerders op deze website gratis. Klik hier om de ondersteuning bij de helpdesk aan te vragen.

Voor de overige advertentievoorwaarden klik hier!Single Avonden - Slow Dating