Reading en Healing Basis en verdieping

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke Ontwikkeling is er op gericht om het beste uit jezelf te halen. Om beter gebruik te maken van alle mogelijkheden, energie en kwaliteiten die je in je hebt. Sleutelwoord in alle trainingen en individuele begeleiding is bewustwording. Je breekt door de oppervlakte van het dagelijkse bestaan heen en onderneemt een reis, die je steeds dichter bij jezelf (de kern) brengt. Ontwikkelen in de meest letterlijke zin van het woord.  

Je leert voortdurend. Je ontdekt hoe je omgaat met jezelf en anderen. Wat je belangrijk vindt, wat je wilt bereiken. Welke gezichten je de wereld laat zien, wat de vaste patronen zijn in je leven, van welke innerlijke buffers je gebruik maakt. Welke keuzes je maakt, bewust of onbewust. Vanuit dat inzicht kun je persoonlijke waarheden en patronen gaan bijstellen. Wat kan er, wat mag er veranderen? Hoe kan ik anders, effectiever, succesvoller zijn? Je gaat experimenteren met gedrag. Niet omdat het moet, of omdat anderen dat nodig vinden, maar uit vrije wil, zodat je de doelen leert te bereiken, die jij wilt. Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, brengt je op een natuurlijke manier in bewegingen. Belemmeringen hef je zelf op. Je kiest eigen strategieën voor een evenwichtig functioneren en succesvol handelen.  

De trainingen en trajecten Persoonlijke Ontwikkeling zijn bij uitstek geschikt als je:  

  • je persoonlijke effectiviteit/kracht wilt vergroten
  • geen behoefte hebt aan een trukendoos, maar vaardigheden, kennis en gedrag wilt integreren met persoonlijke waarden overtuigingen
  • bereid bent het eigen functioneren te onderzoeken en open staat voor feedback wilt leren
  • durft te experimenteren met gedrag.  

Naar eigen keuze doorbreek je oude, schijnbaar onveranderlijke patronen. Je slaat nieuwe wegen in, in denken en doen en bereikt wat je wilt bereiken.

De trainers en begeleiders van Djoj In business zijn thuis in zowel de zakelijke profit als non for profit wereld. Het zijn ervaren vakmensen.  

Ze werken vanuit een ook zelf doorleefd ontwikkelingsproces en maken gebruik van een veelzijdige ervaring met allerlei vormen van groepsdynamica. De trainingen en trajecten zijn sterk persoonsgericht, confronterend en toegesneden op het individu en zijn/haar ontwikkelingsproces. Persoonlijke ontwikkeling helpt je kennis en vaardigheden krachtig, gesteund door je hele persoonlijkheid, in te zetten, wat de impact sterk verhoogt en een grotere mate van voldoening teweegbrengt.

Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij kennis over jezelf en je gedragspatronen. Het is ook:

  • laten zien wat je in je mars hebt
  • kennis kunnen omzetten in handelen
  • dat lukt het best door veel te experimenteren
  • nieuw gedrag uitproberen
  • in harmonie met persoonlijke overtuigingen en waarden
  • uit vrije wil, in eigen tempo

De ervaringen die je opdoet, gebruik je voor verdere ontwikkeling, die weer leidt tot nieuwe experimenten. Een continue cyclus dus.

Wenst u nadere informatie mail ons op info@djojinbusiness.nl of bel 06-13528634.Je ruimte innemen, improvisatietheather